Průběh jednoho dne v naší MŠ „Slunéčko“, která pracuje podle programu Začít spolu:

Je poměrně obtížné uvést obecně platný popis ve ve třídách Začít spolu. Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí se od tématu, na němž ve třídě pracují.

Den v naší školce probíhá přibližně takto:

  • Hned při vstupu do školky čeká děti a jejich rodiče RANNÍ ÚKOL (krátká, rychlá aktivita – např. hádanka, otázka k tématu, hledání stejné dvojice, atp.). Ten je změřen na téma, kterým se ve třídě právě zabývají. Na ranní úkol mohou děti navázat tím, že si vyberou činnost nebo hru v některém centru aktivit.
  • Ráno je časem pro VOLNÉ HRY DĚTÍ, kdy si činnosti samy vybírají. Po hře jsou všechny děti vedeny ke společnému úklidu hraček.Po ranních hrách následuje POHYBOVÁ CHVILKA. Dětem je nabídnuto „Pojďte si zacvičit/zahrát hru…“. Snažíme se vhodnou motivací zapojit do cvičení všechny děti. Pohybová chvilka obsahuje: jógové cviky, přirozené, průpravné, zdravotní, protahovací, akrobatické a relaxační cviky, různé pohybové hry, tanečky k písničkám, apod..
  • Po krátké pohybové chvilce čeká děti dopolední SVAČINA. Svačina je průběžná – děti mají časový úsek, kdy mohou jit svačit v době, kterou chtějí (po dokončení aktivity, činosti). Děti jsou vedeny k samostatnosti, samy si připravují prostírání, berou si pití a talířek se svačinou. Následně si po sobě své místo uklidí.
  • Po svačině se děti scházejí v RANNÍM KRUHU. Povídají si, prvním je předložena malá činnost (obrázky, puzzle,…), čeká se téměř na všechny děti. Do RK zařazujeme denně: pozdravení, den, měsíc, roční období, počasí (různé varianty, obměny). Seznamujeme děti s tím, o čem si budeme povídat, případně navazujeme na další činnosti opakování předešlého – uvedení do tématu nebo pokračování v tématu. Součástí RK je: Motivace k tématu (např. vyprávění příběhu/ pohádky, …), Rozvíjení jazykových dovedností, Rozvíjení předmatematických představ a dalších oblastí…, Krátká pohybová chvilka.
  • Po úvodní části řízené činnosti (viz.RANNÍ KRUH) následují CENTRA AKTIVIT. Nabízíme–představíme dětem činnosti v jednotlivých centrech (co – jak – kde – čím). Děti jsou vedeny k samostatnému výběru nabídnutých činností – umístí svou značku na dané místo (magnetická tabule s cedulkami jednotlivých CA). Centra aktivit: Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Písek a voda, Dílna, Velké kostky, Manipulační hry, Dramatika, Hudba, Pohyb.Po skončení činností a úklidu po nich se opět sejdeme v kroužku s hotovými pracemi/výtvory (pokud to jde). Následuje HODNOTÍCÍ KROUŽEK. Hodnocení probíhá například formou smajlíků – děti dají svou značku na jimi zvolený obličej podle svého pocitu z práce v centru, mohou se pak vyjádřit i slovně. Děti povídají, jak se jim v centru pracovalo, jaký volily postup, popř. jestli se vyskytl nějaký problém a jak ho vyřešily a také jak jsou s výsledkem své práce spokojeny.
  • Po skončení řízené činnosti nás čeká POBYT VENKU. Na školní zahradě mají děti prostor k volným hrám. Mohou využít zahradní a herní prvky, pískoviště, hračky ze zahradního domečku, koloběžky…. Občas se vydáme i na procházku po okolí školky. Každé pondělí se s batůžky a malou svačinkou vydáváme hned ráno do blízkého lesoparku Cibulka (procházka do lesa a zpět, v lese volné hry dětí a nabídka činnosti).
  • Po dopoledni plném her a aktivit nám vyhládne a tak se vracíme zpět do školky na OBĚD. Vedeme děti k samostatnosti – samy si chystají  talíř, příbor, pití.Učíme je správně používat a držet lžíci, příbor.
  • Děti, které neodchází po obědě domů, čeká ODPOČINEK. Při odpočinku dětem čteme, výjimečně pustíme audio pohádku. Dle zájmu mohou děti, před četbou učitelky, vyprávět pohádku podle obrázků (leporela s dějovými obrázky pohádek apod.). Následuje klidový odpočinek dětí. Dle přání dětí může odpočinek probíhat i při poslechu relaxační hudby. Děti, které neusnuly, vstávají a vybírají si klidové činnosti ke stolečku. Předškolákům jsou nabídnuty aktivity pro rozvoj předškolnmích dovedností.
  • Po odpočívání je čas na odpolední průběžnou svačinu, ODPOLEDNÍ VOLNÉ HRY a ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, kdy si děti činnosti samy vybírají. Případně můžeme odpoledne využít k dokončování prací z CA. Zde je také vhodný prostor k individuální práci s dětmi. Za pěkného počasí vyrážíme na školní zahradu, kde mají děti prostor k volným hrám. Mohou využít zahradní a herní prvky, pískoviště, hračky ze zahradního domečku, koloběžky, … . Součástí odpoledních činností jsou kroužky pro přihlášené děti, které zpravidla probíhají od října do dubna.
  • Důležitou součástí pobytu dětí ve školce jsou TŘÍDNÍ PRAVIDLA, na jejichž vytváření se podílí samy děti. Visí na místě dobře viditelném pro děti a většina z nich se nachází v blízkosti ranního kruhu.

Jednou za měsíc přijede k nám do MŠ divadlo s představením pro děti nebo nás čeká nějaký interaktivní vzdělávací či ekologický program. V den divadla děti přicházejí ve slavnostnějším oblečení, aby si kulturní zážitek užily se vším všudy.

Také se vždy těšíme na různé akce pro rodiče s dětmi. Pravidelně pořádáme různé besídky, tvořivé dílny a mnoho dalších.