CHARAKTERISTIKA ČERVENÉ PASTELKY

Paní učitelky: Jeníková Ilona, Petra Solarová Prylová – zástup za dlouhodobě nemocnou paní učitelku
Asistentka učitele: Emilie Bodyová

Pracujeme s prvky programu ZAČÍT SPOLU (děti pracují v Centrech aktivit)
Naše třída je heterogenní s počtem 28 dětí.

Filosofií naší třídy je vytvářet podnětné a motivující prostředí pro spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé děti, které se umí samostatně rozhodovat, vyjadřovat a prosazovat své názory pocity, zážitky a přání.
Pestrou každodenní nabídkou center i jiných činností se snažíme v dětech probouzet aktivní zájem o poznání a objevování všeho nového okolo nich. Snažíme se vytvářet podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté s přihlédnutím k individuálním potřebám. Uvědomujeme si, že důležitou složkou je hra a proto jí věnujeme dostatek času a prostoru. Děti při hře relaxují, navazují přirozeným způsobem komunikaci a přátelství s ostatními. Hra dětem pomáhá se začleněním do kolektivu, rozvíjí fantazii, rozvíjí konstrukční dovednosti a jemnou motoriku. Všechny tyto aspekty rády podporujeme v každodenním žití třídy. Pěstujeme kladný vztah k přírodě a ekologické výchově. Dbáme na bezpečnost sebe i druhých. Každý den trochu zpíváme, cvičíme, tancujeme, malujeme, počítáme a trávíme čas venku. Herna i třída je vybavena dostatečným množstvím stavebnic, her, hraček didaktických pomůcek a knih pro děti od 3 do 6 let.

Velmi si vážíme ochoty, vstřícnosti a spolupráce rodičů. Naší snahou je aktivně spolupracovat s rodiči, vytvářet základy postavené na důvěře, porozumění při společné výchově dětí. V průběhu roku a jednotlivých ročních obdobích jsou připraveny různé společné akce. Budeme velice rády, když se do těchto akcí společně s dětmi zapojíte. Těšíme se na Vás.

Ctíme krédo “ VE TŘÍDĚ JSME VŠICHNI KAMARÁDI A MÁME SE RÁDI.“

Těšíme se na společnou práci se stejným cílem.