Začít spolu v naší MŠ „Slunéčko“

O programu ZAČÍT SPOLU:
Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti a na partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětného prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit).
Úspěšně se pracuje se sebehodnocením dětí (již od 3 let věku dítěte) – prostřednictvím portfolií a vlastních řízených aktivit (např. ranní kruh, hodnotící kruh po centrech aktivit), což posiluje jejich pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení. Práce v centrech aktivit vede dítě k tomu, aby se mohlo samo rozhodovat, ke komunikaci a vyjádření svých myšlenek, pocitů či přání.

Principy programu Začít spolu:
1. Společné vzdělávání pro všechny
2. Učíme se v souvislostech
3. Rodiče jsou vítanými partnery
4. Aktivní zapojení dítěte
5. Orientace na dítě

Přístup programu Začít spolu:
Podpora jedinečnosti
Svoboda a zodpovědnost
Cesta je cíl
Vstřícnost a respekt
Svět v souvislostech
Bezpečí a samostatnost
Žádné nálepkování
Otevřenost světu
Zapojení rodiny
Radost z učení

Jedním ze základních předpokladů pro naplňování všech výše uvedených principů je svobodná volba dítěte a s ní spojená odpovědnost za vlastní učení a charakter vztahu mezi učitelem a dítětem, který je dítěti partnerem, pomocníkem, průvodcem na jeho cestě poznávání.
V mateřské škole s programem Začít spolu děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.

Zdroj:
https://www.zacitspolu.eu/o-programu/o-programu-zacit-spolu/
https://www.zacitspolu.eu/o-programu/zacit-spolu-na-ms/