Dílčí údaje je soubor dat o dění všeho podstaného ve školním roce minulém. Jedná se o shrnutí, zda se nám všechny cíle podařilo splnit a jak, referenci vnitřního života školy a zachycení podstatných okamžiků historie školy.

Dílčí_údaje 2019/2020