OP Naskové

Telefon: +420 257 215 660  (na budovu, kancelář paní hospodářky)
Mobil: +420 608 045 607 (na třídy, pro omluvy a urgentní vzkazy  rodičů)
E-mail: naskove@msslunecko.cz

Bus č. 123, zastávka Naskové

Modrá pastelka:

Naďa Kocourková – učitelka

Alena Adámková – učitelka

Věra Marešová – učitelka

Natáliia Rashko – asistentka pedagoga

Zelená pastelka:

Andrea Matyášová – učitelka, zástupkyně ředitelky

Lucie Nopová – učitelka

Michaela Vévodová – asistentka pedagoga, dvojjazyčná školní asistentka pro děti s OMJ

Markéta Chmelařová – asistentka pedagoga

Provozní:

Ilona Machová,  Shymko Ljubov, Fr. Šesták