Dne 11.9. 2023 , na úvodním setkání s rodiči, byl odsouhlasen roční příspěvek pro nový školní  rok 2023/2024:

1500 Kč / dítě , bez rozdílu věku

Prosíme, uvedenou částku zašlete na účet SRPŠ:

34032051/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno vašwho dítěte. 

Děkujeme