Pověřenec GDPR:  Mgr. Lucie Kolářová

Kontakt:

Kancelář tajemnice ÚMČ Praha 5

Štefánikova 13, 15 

telefon: +420 257 000 844, 605 204 665

e-mail: poverenec@praha5.cz, lucie.kolarova@praha5.cz

 

Prohlášení školy – Poučení o zpracování osobních údajů 

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů