• Výzva 49 Multikulturní šablony pro MŠ Slunéčko
  CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001585. Tyto finanční prostředky čerpáme od 1.1. 2020 na personální podporu Asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem a realizaci Klubíku Beruška. Také jsme měli naplánované zahraniční stáže pro pedagogy, ale bohužel v rámci omezování pohybu osob v roce 2021na jaře a na podzim již nestihneme tyto vyčleněné prostředky čerpat
 • Realizované aktivity: Dvojjazyčný školní asistent, Komunitní setkání – Kulturní odlišnosti , Odborné setkání – Začínáme spolu, Darja Kovářová  
 • Publikační leták
 • Foto galerie z projektu – Kulturní odlišnosti

   

 • Setkání s Darjou- 10.11-2021
 • Šablony III – Šablony III pro MŠ Slunéčko
  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018311Naše škola se rozhodla čerpat finanční podporu na rozvoj IT výchovy dětí předškolního věku a vzdělávání pedagogů a rozvoj jejich IT kompetencí. Také máme vyčleněné prostředky na polytechnické aktivity, setkávání s rodiči a setkávání s odbornou veřejností. Vše plánujeme realizovat v období od 1.9. 2020 – 31.8. 2022.
 • Plakát – Šablony III
   

 • Výzva 54 –  multikulturní šablony. Plánujeme zahraniční stáže, personální podporu, multikulturní projekty. Vše od 1.9.2021.