• Výzva 48: Modernizace předškolního a základního vzdělávání na Praze 5

Finanční investiční prostředky byly čerpány na výstavbu venkovní učebny  – badatelny a dalších venkovních prvků, které propojují venkovní prostor v jeden výchovně vzdělávací prostor a podněcují tak přirozenou touhu po poznávání a vzdělávání dětí předškolního věku od 3 let věku. 

 • Výzva 49 Multikulturní šablony pro MŠ Slunéčko
  CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001585. Tyto finanční prostředky čerpáme od 1.1. 2020 na personální podporu Asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem a realizaci Klubíku Beruška. Také jsme měli naplánované zahraniční stáže pro pedagogy, ale bohužel v rámci omezování pohybu osob v roce 2021na jaře a na podzim již nestihneme tyto vyčleněné prostředky čerpat
 • Realizované aktivity: Dvojjazyčný školní asistent, Komunitní setkání – Kulturní odlišnosti , Odborné setkání – Začínáme spolu, Darja Kovářová  
 • Publikační leták
 • Foto galerie z projektu – Kulturní odlišnosti  
 • Setkání s Darjou- 10.11-2021
 • Šablony III – Šablony III pro MŠ Slunéčko
  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018311Naše škola se rozhodla čerpat finanční podporu na rozvoj IT výchovy dětí předškolního věku a vzdělávání pedagogů a rozvoj jejich IT kompetencí. Také máme vyčleněné prostředky na polytechnické aktivity, setkávání s rodiči a setkávání s odbornou veřejností. Vše plánujeme realizovat v období od 1.9. 2020 – 31.8. 2022.
 • Plakát – Šablony III
   
 • Výzva 54 –  multikulturní šablony. Plánujeme zahraniční stáže, personální podporu, multikulturní projekty. Vše od 1.9.2021.
 • Zahraniční stáž Nizozemí“: 3.4.- 8.4. 2022, pro dvě osoby, cílem bylo poznat nové školní zařízení, získat nové pedagogické zkušenosti a dovednosti, dobrá praxe v péči o děti s OMJ a přenesení do našich podmínek 

Presentace stáže

 • Zahraniční stáž “ Slovinsko“: 20.6. – 23.6. 2022, pro dvě osoby. Cílem bylo na základě sdílení dobré praxe rozvoj pedagogických kompetencí podstatných pro zajištění kvalitního vzdělávání každého dítěte, dětí s OMJ a posilování sociálních kompetencí.

Presentace stáže

 • Zahraniční stáž „Španělsko“: 28.11. – 1.12. 2022, pro dvě osoby. Cílem bylo poznat španělský vzdělávací systém v praxi, sdílení inspirativní praxe v procesu začleňování dětí s OMJ

Presentace stáže

 • Odborné setkání:  5.11. 2022 jsme realizovali dvě setkání – Inovativní vzdělávání, kompetence dětí povinně předškolní  a Začít spolu v kostce.  Obě setkání byla realizována pro rodiče našich dětí a případně širší veřejnost, kterou oslovuje náš vzdělávací koncept Začít spolu a také naše vzdělávací strategie ohledně vzdělávání dětí s OMJ  a vytváření podmínek pro individualizaci, individuální pořístup a vytváření bezpečného klimatu v naší škole. Účastníci setkání měli možnost pracovat s pomůckami pro děti s OMJ, zažít si v praxi, jak jejich děti mohou prožívat běžný den v naší škole. Díky tomu jsme nacházeli společné náměty jak ještě více naši snahu rozvíjět společnou podporou a spoluprácí, jak přenášet život školy do rodinného zázemí dětí a naopak.   Během obou setkání nás provázela odbornice, mentorka v oblasti profesního a osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků, metodička Step by Step ČR. Také naše dvojjazyčná školní asistentka mohla více představit svou spolupráci s pedagogy v běžném životě tříd, individuální pomoc, měla možnost představit svou spolupráci s organizacemi jakko je META o.p.s. a Inbáze. Mimo jiné i tím zprostředkovala pro rodiče dětí s OMJ kontakty a povědomí o aktivitách těchto neziskových organizací.