Vážení rodiče,

letošní prázdninový provoz má nová pravidla, odsouhlasená Radou městské části Praha 5, s platností od 1.2. 2023. V případě, že budete mít zájem o umístění vašeho dítěte / dětí do jiných mateřských škol v období od 10. 7. do 18.8. 2023 je potřeba svůj zájem závazně sdělit vyplněnou přihláškou do 10.2. 2023. Vyplněné přihlášky lze zasílat do 10.2. emailem na: reditelka@msslunecko.cz, nebo předávat osobně učitelkám na třídě, ale do 10.2. do 10:00 (z důvodu předání ze všech budov do ředitelny). Děkujeme za spolupráci.

Závazná přihláška – již není k dispozici, uzavřeno  

Pravidla pro letní provoz 2023

Přehled mateřských škol pro prázdninový provoz 2023

Usnesení – MČP5

Usnesení – přerušení letního provozu MŠ 2023