Školné – úplata za vzdělávání

je stanovena na školní rok 2020/2021 s platností od 1.9.2020 

Podle §123 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je stanovena s platností od 1.9.2020 výše úplaty za vzdělávání v Mateřské škole „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988, příspěvková organizace

v částce  806 Kč měsíčně

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (předškoláci + děti s odkladem školní docházky). více na: Povinné předškolní vzdělávání 20-21

Stravné – úplata za stravné

3 – 6 leté děti                           858 Kč/měsíc

7 leté děti (děti s OŠD)          924 Kč/měsíc

 

Číslo účtu školy (Komerční banka): 27 – 6622550207/0100

Po dohodě s hospodářkou školy, A. Forgácsovou lze stravné hradit v hotovosti v budově OP Naskové 1214/5).

Platby, prosím poukazujte na účet školy vždy nejdéle do 12. dne daného kalendářního měsíce dle variabilních symbolů, které jsou Vám přiděleny. Uvádíte je po celou dobu docházky Vašeho dítěte do naší MŠ „Slunéčko“.

Platební příkazy ve svých peněžních ústavech zadejte od září 2019 do června 2020 (na třídních schůzkách v září, obdržíte variabilní symboly – všichni, stávající i nově příchozí).

Úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování se neslučuje. Každá platba má svůj variabilní symbol a jinou částku!!!!

V případě, že se jmenujete jinak, než Vaše dítě, prosíme, uvádějte při platbách v poznámce vždy jméno dítěte.

Děkujeme za Vaši spolupráci