Školné – úplata za vzdělání ve čškkolním roce 2024/2025:

Výše Úplaty je stanovena zřizovatelem: 1200,- měsíčně.

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby na školní rok 2024-2025

Usnesení RMČ

…………………………………………………………………………………………

Školné – úplata za vzdělávání

je stanovena na školní rok 2023/2024 s platností od 1.9.2023 

Podle §123 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je stanovena s platností od 1.9.2022 výše úplaty za vzdělávání v Mateřské škole „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988, příspěvková organizace

v částce 1 240,- Kč měsíčně

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého věku ke dni 31.8. 2022 (předškoláci + děti s odkladem školní docházky). 

Stravné – úplata za stravné

3 – 6 leté děti                           1 100,-Kč/měsíc

7 leté děti (děti s OŠD)          1 166,- Kč/měsíc

 

Číslo účtu školy (Komerční banka): 27 – 6622550207/0100

Lze stravné hradit v hotovosti v budově OP Naskové 1214/5, ale po dohodě s hospodářkou školy.

Platby, prosím poukazujte na účet školy vždy nejdéle do 12. dne daného kalendářního měsíce dle variabilních symbolů, které jsou Vám přiděleny. Uvádíte je po celou dobu docházky Vašeho dítěte do naší MŠ „Slunéčko“.

Platební příkazy ve svých peněžních ústavech zadejte od září 2023 do června 2024 (na třídních schůzkách v září, obdržíte variabilní symboly – všichni, stávající i nově příchozí).

Úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování se neslučuje. Každá platba má svůj variabilní symbol a jinou částku!!!!

V případě, že se jmenujete jinak, než Vaše dítě, prosíme, uvádějte při platbách v poznámce vždy jméno dítěte.

Děkujeme za Vaši spolupráci