SRPŠ
pro školní rok 2021/2022 byla rodiči na třídních schůzkách dne 7. 9. 2021 odsouhlasena celková výše příspěvku
1.600 Kč
Zaplatit můžete celou částku najednou nebo ve 2 splátkách za každé pololetí
(800 Kč + 800 Kč) na speciálně zřízený transparentní účet:
Název účtu: Gallusová, Anna
Banka: FIO
Číslo účtu: 2702041615/2010
Příspěvek prosím uhraďte do 30. 9. 2021.
Kontakt na pokladníka SRPŠ
Anna Gallusová (maminka Majdy a Doubravky Bečvaříkových– Zelená pastelka)