„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“.
Robert Fulghum

Vítejte v Zelené pastelce!
V této třídě, která se společně s modrou pastelkou nachází v budově v ulici Naskové, přímo u lesoparku Cibulka, se o vaše děti starají paní učitelky Andrea a Lucka. Paní učitelka Andrea vystudovala předškolní pedagogiku na VOŠ, absolvovala letní školu Začít spolu a má mnohaletou praxi v předškolním vzdělávání a to převážně v montessori vzdělávacím systému, ze kterého čerpá i princip „Začít spolu“. Absolvovala také mnoho vzdělávacích kurzů a seminářů v oblasti předškolní výchovy. Zároveň také vede v Naskové kroužek angličtiny. V předškolní výchově dětí je pro ni zásadní vést děti k samostatnosti a nezávislosti, nejen co se týče sebeobsluhy, ale i  při hře a vzdělávacích a tvořivých činnostech (aby si děti dokázaly samostatně vybrat nějakou činnost, rozhodnout se pro ni a zadaný úkol byly schopny samostatně dokončit).
Paní učitelka Lucka je původně vystudovanou psycholožkou a před nástupem do MŠ se věnovala psychologické diagnostice a terapii dětí. Vystudovala také hru na housle a klavír. V péči o děti je pro ni důležitý individuální přístup založený na vzájemném pocitu důvěry. Vzhledem ke svému hudebnímu vzdělání také ráda vede děti po hudební stránce a snaží se jim poskytnout co nejširší pohled do tajů a krás světa hudby.
V zelené pastelce je 27 dětí ve věku 3 až 6 let. S dětmi pracujeme v rámci programu „Začít spolu“, přičemž je pro nás základem individuální přístup ke každému dítěti a spolupráce s rodinou (s rodiči denně komunikujeme o aktuálních úspěších i problémech jejich dětí). Během týdne se u nás střídají práce v centrech aktivit, dramatická výchova, specializovaná příprava předškoláků, pobyt na zahradě i delší vycházky po okolí.