blok Obsah – smysluplnost Orientační časový blok
Příchod do MŠ

a

Ranní úkol

Při příchodu do MŠ čeká na děti a jejich rodiče časově nenáročný ranní úkol. Vztahuje se k tématu, o kterém se právě učí. Vytváří příležitost ke spolupráci dítěte s rodičem. 7:00 – 8:15
Volné hry Děti si hrají v prostorách všech center aktivit. Vybírají si činnosti, která je zajímají. 7:00 – 9:00
Ranní přesnídávka Průběžná, dle volby dítěte 8:15 – 9:00
Ranní kruh Příležitost k budování společenství – vzájemné pozdravení, sdílení zážitků, oslavy, pohybovou chvilku a seznámení se s programem 9:00 – 9:15
Činnosti v centrech aktivit – Knihy a písmena, Domácnost, Manipulační a stolní hry, Pokusy a objevy, Voda písek, Ateliér, Dílna, Kostky, Hudba, Pohyb, Dramatika

Hodnotící kruh

Spojovník rozmanitých činností, které dětem nabízíme, je téma, o němž se učíme. Takto koncipovaná nabídka umožňuje dětem vybrat si, co odpovídá jejich skutečným potřebám a zájmům, a je klíčovým nástrojem individualizace vzdělávání 9:15 – 9:45
Pobyt venku, pohyb, spontánní učení v přírodě Pohybové aktivity (prolézání, skákání, běh, houpání, míčové hry, aj.), poznávání přírody, pěstitelské a badatelské činnosti. 9:45 – 11:45
Oběd Oběd je nejen příležitost k uspokojování biologických potřeb, ale také sociální a kulturní zkušeností (stolování, sebeobsluha, samostatnost) 11:45 – 12:15
Příprava dětí na odpočinek a klidové činnosti

 

Případné vyzvedávání dětí po obědě

  12:15 – 12:30
Odpočinek a klidové činnosti Čtení, poslech pohádek, relaxace na lehátkách.

Klidové činnosti.

12:30 – 14:00
Odpolední svačina Průběžná odpolední svačina. 14:15 – 14:45
Volné hry v centrech aktivit / pobyt venku Děti mohou průběžně posvačit a věnovat se započatým činnostem 14:00 – 17:00