Velín Beníškové 988/3

Zde jsou dvě třídy – Žlutá Pastelka a Červená pastelka. V každé třídě je 28 dětí. 

O děti se starají:

Žlutá pastelka:

Bc. Denisa Štenglová – učitelka

Petra Vithová – učitelka

Mgr. Zora Amchová

Červená pastelka:

Ilona Jeníková – učitelka

Ilona Kebzová – učitelka

Mgr. Donika Shametiová – asistentka pedagoga