Beníškové 988/3 – hlavní budova

kancelář ředitelky školy (1. patro)

školní kuchyně

Zde jsou dvě třídy – Žlutá Pastelka a Červená pastelka. V každé třídě je 28 dětí. 

O děti se starají:

Žlutá pastelka:

Bc. Denisa Štenglová – učitelka

Petra Vithová – učitelka

Mgr. Zora Amchová

Červená pastelka:

Mgr. Monika Schullerová – učitelka

Bc. Petra Šimonová – učitelka

Mária Macuľová  – asistentka pedagoga