Vážení rodiče,

    Máme za cíl stále více využívat online komunakční nástroje,  které nám usnadní rychlou a věcnoun komunikaci mezi Vámi a naší školou, popřípadě trídami. Hlavní osnovou našeho záměru jsou:

    • web školy
    • aplikace LYFLE – realizace ve školním roce 2021/22