I v letošním školním roce můžete čerpat finanční příspěvek z programu Obědy do škol na rok 2022, který poskytuje MČP 5.

Žádosti musíte odevzdat na úřad MČP 5 – Školský odbor, do 30.9. 2021.

Podmínky využití této pomoci najdete v níže přiložených dokumentech:

Pravidla Obědy do škol

Souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů

Zadost o prispevek 2022 edit