I letos můžete čerpat finanční příspěvek z programu Obědy do škol, který poskytuje MČP 5.

Podmínky využití této pomoci najdete v níže přiložených dokumentech:

Pravidla Obědy do škol

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

Žádost o příspěvek 2021