Rozpočet naší školy nám byl navýšen o neinvestiční příspěvek na pořízení a realizaci aplikace LYFLE.

Nákup ochranných pomůcek – byly nám zakoupeny roušky a respirátory

Bricks 4 Kids – spolupráce s odbornou veřejností. Doplňková výchovně – vzdělávací činnost hrazená z neinvestičního příspěvku městské části. Aktivita která rozvíjí polytechnické a předmatematické dovednostio dětí. Doplňuje a je v souladu s naší vzdělávací strategií. 

Kutil Junior – adventní dílna pro všechny třídy založená na podpoře polytechnických dovedností dětí s odpborníkem.  

Obědy do škol  – dotační program ze kterého je možné čerpat dotační příspěvek na stravování dítěte v naší škole. V oddíle „Školní jídelna“ najdete patřičné dokumenty. Nebo již vytištěné dokumenty můžete získat v šatnách školy nebo v ředitelně školy. O poskytnutí finančního příspěvku rozhoduje splnění podmínek, které jsou uvedeny v podmínkách programu. Pravidla Obědy do škol

Neinvestiční příspěvek Nákup odborné literatury – naši knihovnu odborné literatury jsme rozšířili o publikace věnujícíse  programu Začít spolu, Individualizaci ve vzdělání, Kikus, aj. 

Neinvestiční příspěvek na nákup ICT technologie – obnovili jsme softwarové a technologické vybavení jak administrativní tak i pro pedagogy. Nyní je na každé třídě minimálně jeden notebook pro učitelky, v každé sborovně je tiskárna. V každé budově jsou moderní interaktivní tabule či dataprojektor.

Neinvestiční příspěvek na nákup třech hudebních vozíků – nakoupili jsme tři hudební vozíky, které obsahují drobné hudební Orff nástroji a melodické nástroje. 

Neinvestiční příspěvek k pokrytí neinvestičních nákladů a výdajů v období uzavření škol březen – květen. Byly nám kompenzovány zvýšené náklady na čistící protředky a ochranné pomůcky.