Obědy do škol  – dotační program ze kterého je možné čerpat dotační příspěvek na stravování dítěte v naší škole. V oddíle „Školní jídelna“ najdete patřičné dokumenty. Nebo již vytištěné dokumenty můžete získat v šatnách školy nebo v ředitelně školy. O poskytnutí finančního příspěvku rozhoduje splnění podmínek, které jsou uvedeny v podmínkách programu.

Pravidla Obědy do škol