Organizace dne v naší škole je vázán na provozní dobu od 7:OO do 17:00 a koncepci našeho vzdělávání Začít spolu. Časové bloky jsou rozvržené tak, aby nabízely a umožňovaly komfortní průběh všech aktivit a výchovně vzdělávacích činností během dne (čas na volnou hru, čas na činnosti v Centrech vzdělávacích aktivit, čas odpoledních mimoškolních placených aktivit, či dopoledních projektových bloků).  Proto je důležité dodržování časové posloupnosti jak ze stran pedagogů (s ohledem na náročnost aktuálních vzdělávacích činností a aktuální klima  – náladu dětí ve třídě), tak i ze stran rodičů, zejména včasné příchody dětí do třídy – do 8:30.  Mějte na paměti, že dítě, které přichází pozdě, nemá čas na aklimatizaci, je rovnou vtaženo do řízené činnosti (stravování, komunitní kruh), situace pro něj může být velmi nekomfortní a tudíž jeho emocionální nastavení nebude optimální a může narušit komfortní klima již nastaveného. 

Specifika režimu dne:

  • ráno od 7:00 do 8:00 jsou děti spojovány do jedné třídy na každém pracovišti
  • od 8:00 již jsou v provozu všechny třídy
  • od  16:00 se děti spojují do jedné třídy na každém pracovišti 
  • spojování dětí do jedné třídy v čase průběhu placených mimoškolních aktivit před 16:00. 
  • 17:00 – uzavírání budov školy a ukončení provozu školy. Prosíme o nejzazší vyzvedávání dětí  v 17:45, aby byla zaručena doba uzavření budovy v 17:00. Mějte na paměti, že jakékoliv Vaše zpoždění ovlivňuje ukončení pracovní doby a odchod učitele a provozního zaměstnance, který provádí finální úklid budovy po ukončení provozu. Vzniklá zpoždění v důsledku vašich pozdních příchodů pro vyzvednutí vašich dětí ze školy mohou mít za následek nepříjemných individuálních komplikací našich zaměstnanců. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
  • Organizace dne – pdf