V měsících březe a duben 2020 probíhalo v mateřských školách Prahy 5 dotazníkové šetření SWOT analýza. Skupiny dotazovaných (respondentů) z řad rodičů, pedagogů a provozního personálu a vedení školy. Děkujeme všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a věnovali tomu svůj čas i přes nepříznivé období Covid – 19. Z jednotlivých odpovědí, že jste nejen spokojeni se životem naší školy, ale také máte očekávání změn, zejména v nabídce odpoledních  školních aktivit (kroužků) a pestřejší nabídku pro předškoláky (výjezdy do divadel, výstavy, aj).  Výstupy SWOT analýzy použijeme při zpracování strategického plánu naší mateřské školy, ročního plánu 2020/21 a pro dlouhodobé plánování rozvoje škol Prahy 5 .

SWOT analýza- výstupy