Dle § 2 odst. 5 uvedeného zákona ředitel MŠ nebo ZŠ může v dohodě se zřizovatelem stanovit výhradně pro cizince zápis k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání v době od 1. 6. 2023 do 15. 7. 2023. Cizinec (ukrajinské dítě, kterému byla udělena dočasná ochrana) nemůže v této škole podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2 nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

ZÁPIS Lex Ukrajina 12.6. 2023 od 13:00 do15:00 na Úřadě MČP 5, Štefánikova 13,15, Praha 5

Podávání přihlášek lze dvěma způsoby:

  1. Elektronickým podáním – vyplníte v aplikaci https://zapisdoms-praha5.praha.eu/uk/dashboard  a vyplněnou a vytištěnou přinesete osobně 12.6. od 13:00 – do 15:00 na Úřad MČP 5, Štefánikova 13,15, 6. patro.  
  2.  Přihlášku vyplníte doma a přinesete osobně 12.6. od 13:00 do 15:00 na Úřad MČP 5, Štefánikova 13,15, 6. patro: Žádost o přijetí dítěte do MŠ , Vyjádření lékaře, Evidenční list dítěte  
  3. Počet volných míst: 0

Oznámení zápisu do MŠ – metodický pokyn

Oznámení o konání zápisů v MŠ 

Doporučující kritéria – pro zápis dle LEX Ukrajina