Od ledna 2023 čerpáme v rámci projektu Šablony OP JAK dotační neinvestiční prostředky na financování personální podpory – Dvojjazyčný školní asistent ve výši 0,5 úvazku. V této strategii chceme pokračovat i v příštím školním roce, tj. 2023 /2024.

Plákát o realizaci OP JAK