“ Dovolme  dětem dělat chyby. Perfekcionalismus děti mrzačí na duši. Děti potřebují dělat chyby, aby se naučily znát rozdíl mezi dobrým a špatným. “                                                                                                                                                                       Lea Paulínová 

Naše škola pracuje podle mezinárodního vzdělávacího programu Začít spolu, který zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí – netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku. Je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Naší filozofií je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k získávání vlastní identity, sebedůvěry, samostatnosti. Při všech činnostech respektujeme potřeby dětí, jejich emoce, zájem, spontaneitu, věk, aktivitu a zkušenosti. Každé dítě pracuje podle svých individuálních možností a schopností. Zaměřujeme se na prožívání, tvořivé sebevyjádření a opětovné poznávání dítěte.