CHARAKTERISTIKA TŘÍDY – Žlutá pastelka

Školní rok 2020/2021

Do třídy Žlutá pastelka chodí celkem 28 dětí – 10 holek a 18 kluků , dvě paní učitelky a jedna asistentka pedagoga. Všichni se snaží navzájem si pomáhat a učí se fungovat v různorodých skupinách, ať už při hrách, při činnostech v centrech aktivit nebo třeba při pomoci s oblékáním v šatně. Nejraději si hrají v herně – staví z lega, ze stavebnic clip-clap a PlayStix, staví koleje pro vláčky nebo silnice pro auta, rádi skládají puzzle, staví domy z papírových cihel a také moc rádi kreslí a tvoří v Ateliéru. „Žluťáci“ rádi hrají různé pohybové hry (nejraději mají hru Na sochy), radost jim dělají také pobyty na naší školní zahradě nebo výlety do lesa, kde si můžou běhat, objevovat a hrát si.

A jak to u nás vypadá? Když vejdeme do budovy naší školy, ocitneme se ve vestibulu, kde jsou nástěnky s informacemi týkající se chodu školy pro rodiče a také šatny tříd červené a žluté pastelky. Po schodech se vydáme do patra, kde se nacházejí třídy obou pastelek. Třída žluté pastelky se nachází vpravo. Když vejdeme, uvidíme třídu plnou stolečků se židličkami. Třída je rozdělena na tři části. První z nich je kuchyňka a dílna, za ní následuje část s centrem Ateliér, kde děti mají k dispozici různé výtvarné pomůcky a kde mohou tvořit dle své fantazie. Déle zde máme centrum Knihy a písmena, kde si děti mohou na gauči prohlížet knížky, pracovat s různými didaktickými pomůckami či hrát stolní a karetní hry. Je tu také koutek s Pokusy a objevy, kde děti mohou např. zkoumat různé přírodniny lupou, zkoušet, co je a co není magnetické nebo poznávat vůně, přesýpat, třídit a vážit různá semínka, zrníčka, luštěniny atp.. Vpravo od vstupních dveří do třídy se nachází prostory umývárny a toalet pro děti, které jsou od třídy odděleny dveřmi.

Druhou část třídy tvoří herna se žlutým kobercem a zeleným kruhem uprostřed (zde se scházíme v ranním kroužku). V herně se nacházejí police s dětem dobře dostupnými hračkami – lego, puzzle, auta, různé stavebnice, koleje, silnice, korálky, mozaiky… Zkrátka plno pomůcek hodících se do center Manipulační hry a Velké kostky. Je zde také koutek Dramatika, kde mají děti plno kostýmů a také pomůcek k námětovým hrám (Doktorství, hasiči, statek,…). Součástí herny je také tabule, kde mají děti značky a kde se rozřazujeme do center. Také zde máme popisky a obrázky k danému roku, ročnímu období, měsíci, dnu, počasí a okénko pro značky dvou pomocníků na daný týden. Vedle této tabule se nachází i tabule interaktivní, kterou využíváme občas v ranním kroužku nebo při odpoledních činnostech, ať už na promítání obrázků nebo při plnění interaktivních úkolů v rámci programů Barevné kamínky. Nesmíme zapomenout ani na centrum Hudba, které poznáme již podle klavíru. Posledním koutkem, který jsme si ještě nepředstavili, je učitelský stůl. Tam učitelky například zapisují do třídní knihy, co jsme za celý den všechno prožili. 

Náš týden začínáme vždy pondělním „povídacím“ setkáním v kroužku, kdy si čteme víkendové zážitky našeho třídního kamaráda medvídka Hnědáčka, který je každý víkend na návštěvě u jednoho ze „žluťáků“. Ten s rodiči zapíše jejich dobrodružství do Deníčku medvídka Hnědáčka a my si ho pak všichni můžeme poslechnout. Více o průběhu našeho dne se můžete dočíst v sekci O nás, kde pod záložkou Začít spolu najdete „Průběh dne v naší školce“

Celý školní rok ve žluté pastelce je plný zábavy, her, dobrodružství, různých akcí, dozvídání se nových a zajímavých věcí, učení se novému… Zkrátka je to místo nových zážitků, kamarádů a hlavně pohody. Je to místo, kam se těšíme 🙂