Spolupracujeme s :

  • Inbáze, o.p.s. – integrace cizinců, multikulturní výchova, stáže studentů kvalifikačního kurzu pro asistenta proi děti s OMJ
  • Spolek Hájovna – komunitní centrum Hájovna, máme zde komunitní záhon, využíváme prostory spolku ke komunitnímu čtení, realizaci Klubíku Beruška, aj.
  •  NPI – Národní pedagogický institut, zprostředkovává překladatelské služby, tlumočení, poradní služby
  • Step by Step, o.p.s –  monitoring a mentoring konceptu Začít spolu
  • Malý Kutil – polytechnická výchova
  • MČP 5 – poskytování mimořádných finančních prostředků, reflektování našich potřeb, které zohledňuje ve svých strategických plánech.