Jsme odloučené pracoviště v malém pavilonku se zahradou v blízkosti parku Cibulka. Nacházíme se na dohled tramvajové zastávky Kotlářka, ale zároveň poblíž krásné přírody. O 25 dětí ve věku 3-6 let se zde starají 3 paní učitelky a 1 asistentka pedagoga.

Fungujeme v rámci programu Začít spolu a snažíme se o maximálně individualizovaný přístup ke každému dítěti. V naší třídě jsme hodně otevření a každodenně komunikujeme s rodiči o aktuálních úspěších i problémech jejich dětí. Spolupráce s rodinou je pro nás základem.

Snažíme se vést děti k maximální samostatnosti, ke spolupráci a tvořivému řešení problémů. Nejdůležitější pro nás je naučit děti vzájemně si naslouchat a respektovat potřeby druhých i své vlastní.

V rámci týdne se u nás střídají práce v centrech ativit, dramatická výchova, specializovaná příprava předškoláků, pobyt na zahradě i delší vycházky po okolí.

Naše třída se pravidelně účastní těchto akcí:

 • programy v knihovně
 • návštěvy planetária
 • ekologické akce v lese
 • Malá technická univerzita
 • programy v Hasičské stanici v Praze 5
 • také rádi s dětmi jezdíme na různé výlety a exkurze.

V rámci školního roku u nás děti mohou zažít:

 • odpolední deskohraní s rodiči
 • tvořivé dílny
 • Svatomartinské tvoření s lampionovým průvodem
 • Halloweenské dopoledne
 • Vánoční posezení
 • pasování předškoláků
 • noční přespávání předškoláků v MŠ