Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022:

Seznam přijatých dětí

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zápis bude probíhat elektronicky na webových stránkách zřizovatele naší školy od 1. dubna 2021: http://zapisdoms.praha5.cz. Vše vyplníte, vytisknete. U pediatra svého dítěte si necháte potvrdit jeho zdravotní stav, že je řádně očkováno. Pozor – je možné, že se informace o zápisu budou proměňovat v souvisloti měnících se protiepidemických opatření a celkovou situací s onemocněním Covid – 19 v krajích.

Odevzdávání přihlášek v budově OP Naskové: 

pondělí 3.5. od 8:30 – 11:00, 13:00 – 17:00                                                                                            úterý 4.5. od 8:30 – 11:00, 13:00 – 16:00

Další důležité informace:

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ“Slunéčko“ 

Předávání Žádosti 

Dětský očkovací kalendář

 

Více na stránkách MČP 5, ZÁPIS:  www.praha5.cz

Den otevřených dveří