Od 1.4. 2022 bude spuštěna aplikace Zápis do MŠ: https://zapisdoms-praha5.praha.eu/. Pokud nemáte přístup k internetu nebo k tiskárně, ÚMČ Praha 5 – Odbor školství pro vás zřídil kontaktní místa: ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22, 1. patro, č.dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel: 257000188. Nebo Terezie Valoušková, 1. patro, č. dv. 117, tel: 257000459.

Všechny dokumenty potřebné k zápisu si vygenerujete a vytisknete a do naší mateřské školy nám doručíte 2.5. nebo 3.5. 2022:

 • osobně, OP Naskové 
 • datovou schránkou: td5aai
 •  e-mailem na reditelka@msslunecko.cz – s elektronickým podpisem, nelze zaslat prostý e-mail
 • poštou – podací razítko musí být 2.5. –  3.5. 2022

Co s sebou přinesete:

 • řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – originál
 • potvrzení dětského lékaře
 • rodný list dítěte
 • Kopii kartičky o zdravotním pojištění dítěte
 • pokud se jedná o dítě se SVP – kopii doporučení školského poradenského zařízení
 • Souhlas s ověřením trvalého pobytu dítěte, nebo OP dítěte
 • Občané třetích zamí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. U takové źádosti je potřeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR

Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání od 1.9. 2022 povinné!!! 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: úterý 10.5. 2022, od 9:30 – 11:30 v ředitelně školy (Beníškové 988).

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na našich webových stránkách a v prostorách škol, nejpozději 1. června 2022. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými čísly (evidenční číslo Žádosti o přijetí).  

Souhrnné-informace-o-povinném-předškolním-vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí.doc