Vážení rodiče, milé děti, doufáme, že jste si svátky a vsup do nového roku prožili vpoklidu a ve zdraví. V pondělí 4.12. 2021 se na vás těšíme. Provoz školy bude beze změn, jen mějte na paměti, že máme pátý stupeň protiepidemických opatření. Tedy stále dbejte na dodržování všech hygienických providel, zdržujte se ve školních prostorách jen po dobu nutnou, vzájemně sledujte množství lidí a dětí v šatnách školy a přizpůsobte tomu svou sociální interakci (ideální je stav dva zákonní zástupci a dvě děti v jedné šatně), nevstupujte do tříd, choďte včas. Respektujte zdraví všech a v případě jakéhokoliv respiračního onemocnění Vás nebo dítěte omezte návštěvu školy. Provoz kroužků bude po dobu pátého stupně PES pozastaven.  

Přes všechna omezení a deštivé počasí se těšíme na shledání a další společné chvíle, které strávíme jak s vašimi dětmi, tak i s Vámi. 

Děkujeme za vaši podporu a spolupráci.