Vážení rodiče, děkujeme Vám za vyplnění předběžné předvánoční docházky. I přes malý zájem o docházku v tomto období, bude v pondělí 21.12. a v úterý 22.12. provoz ve všech budovách. Ve středu 23.12. pro velmi nízký počet zájemců o docházku bude z provozních důvodů otavřena jen budova v Beníškové  988. Děti budou moci využít dvě třídy. Provozní doba od 7:00 – do 17:00 je nezměněna po celé tři dny.  Děkujeme za spolupráci. Přejeme poklidný předvánoční shon.