Vážení rodiče, v současné době vzniká strategický dokument rozvoje městské části Praha 5. K této příležitosti bylo zahájeno anonymní dotazníkové šetření. V naší škole (ve všech budovách) naleznete dotazníky, které můžete vyplnit a vhodit do boxu k tomu určenému. Dotazníky jsou určeny především obyvatelům  s trvalým pobytem na území MČP 5.  Dotazník je možný vyplnit i elektronicky na stránkách MČP 5. Dotazníkové šetření končí 23.10. 20. Moc děkujeme za spolupráci.

Plakat  Strategie rozvoje

https://www.praha5.cz/strategie/