Začínáme spolu:

 • Začínáme  v pondělí 4.9. 2023
 • Na první příchod do školy si udělejte čas, nikam nechvátejte, užijte si sváteční atmosféru prvních dní, nechte vašim dětem si užít vaši společnou radost z naplněných očekávání a radosti z prvního shledání s učitelkami.
 • S dětmi, které mají obavy z prvních příchodů do školy hovořte o nadcházejících dnech a novém průběhu dní již dnes milou formou.
 • Neslibujte nic, co nemůžete splnit. 
 • V prvním týdnu může s dítětem jeden zákonný zástupce setrvat ve třídě. Případně s ním může po dopolední přesnídávce odejít.
 • Rodič respektuje aktivity a doporučení paní učitelky. Nijak nenarušuje průběh aktivit, her a činností.
 • setrvávání mladších sourozenců v prostorách školy není možné s ohledem naplněnosti tříd 28 dětí.
 • Doporučujeme v prvních dnech (5 až 10 dní) dětem umožnit odchod ze školy již po obědě – budou prožívat spoustu změn, sled činností a nových zkušeností je emocionálně velmi zatěžující. Někdy doba, kdy dítě bude spokojené i s pobytem ve škole po celý den přichází po mnohem delším čase. 
 • doma v klidu hovořte o nových zážitcích, či obavách dětí.
 • Nepodléhejte a neslibujte, co nemůžete splnit !!!!
 • Sledujte jídelníček, ale nenoste žádné náhrady, pokud budete mít obavy, že to dítěti nebude chutnat.
 •  Po dobu prvních dní adaptace si může vaše dítě přinést oblíbenou hračku, která nesmí – mít ostré hrany a hroty, být elektronická, velká, těžká. Musí být dobře dohledatelná. Za ztrátu a poškození neručíme.
 • Za soukromé hračky neručíme
 • plyšové hračky si děti nosí pouze na dobu spaní. Po dobu dne jsou na vyhrazeném místě ve třídě.