Vážení rodiče,

V souvislosti  se znovuotevřením naší školy od 25.5. 2020 přikládáme další informace:

  • Provoz: Pro velký zájem budou otevřené všechny třídy v celodenním provozu.
  • Placení školného a stravného – Školné za měsíc květen  od  25.5. je stanoveno na 195,- Kč. Stravné dle docházky. Za měsíc červen jako obvykle. V případě, že Vaše dítě nebude docházet celý červen 2020 bude Vám školné odpuštěno z rozhodnutí paní starostky MČP 5 R. Zajíčkové celý červen. 
  • Omluvy dětí – omlouvání dětí telefonicky ráno přímo do tříd učitelce do 8:00. Dlouhodobé omluvy přímo paní učitelce na třídě.
  • Provoz školy od 7:00 do 17:00.
  • V dopoledních a odpoledních hodinách budou děti venku. Proto prosíme o přizpůsobení oblečení a obuvi dětí – pokrývky hlavy, náhradní oblečení, pohodlná a pevná obuv případně spreje proti klíšťatům, opalovací krémy.
  • Každý rodič se musí seznámit a stvrdit svým podpisem že bude dodržovat a respektovat Vnitřními pravidla provozu školy, která jsou nutná dodržovat v rámci Opatření Covid – 19 a v rámci ochrany zdraví dětí a zaměstnanců Mateřské školy „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře. 
  • Každé dítě přinese čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané svým zákonným zástupcem.
  • Každé dítě přinese souhlas svých zákonných zástupců, že souhlasí s vycházkami v rámci školních aktivit do přilehlého lesoparku školy.
  • Podepsaný souhlas – z provozních důvodů budou spojovat v ranních hodinách od 7:00 – 8:00 a odpoledních hodinách 15:00 – 17:00.

V těchto dnech stále nakupujeme dezinfekční a jednorázové hygienické prostředky, dezinfekční stojany a také čekáme na dodávku bezkontaktních teploměrů. Doufáme, že i přes výše zmíněná opatření bude vše probíhat v poklidu, příjemné atmosféře. V těchto dnech nám bude přát krásné počasí a tak se všichni těšíme, že budeme v maximální míře venku.

Prosím, seznamte se s provozními pravidly naší školy od 25.5. 2020 do 30.6. 2020:

Vnitřní pravidla a souhlasy provozu MŠ – pdf

Vnitřní pravidla a souhlasy provozu MŠ

příloha_čestné_prohlášení

Prosíme rodiče, aby regulovali nošení privátních hraček dětí do školy. V současné době to není hygienicky vhodné. Děkujeme za pochopení.