V přiloženém odkazu najdete informace ohledně organizace školního 2021/22 dle MŠMT.

Podzimní , pololetní a jarní prázdniny se našeho provozu netýkají. Přesto v těchto obdobích bývá vyšší absence dětí. Proto provádíme pravidelná dotazníková šetření zájmu o docházku dětí do naší školy  a optimalizujeme provoz školy v čase prázdnin v průběhu školního roku. Děkujeme za Vaši spolupráci.   

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach